maandag 22 juli 2019

Stampin with Liz Design: Sweet Somebunny Card!

Hi everyone! Welcome to a new Stampin with Liz Design Blog Post! Hope you all enjoyed the weekend! I had some time to create and like to share my efforts of the day, lol, a super sweet and adorable card created with the Sweet Somebunny stamp set from Mft stamps!

Hoi allemaal! Welkom bij weer een nieuwe Stampin with Liz Design Blog Post! Hoop dat jullie allemaal hebben genoten van het weekeind! Ik heb nog wat creatieve tijd gevonden en laat jullie graag mijn kaartje zien wat daaruit voortgekomen is, een super schattig kaartje gemaakt met de Sweet Somebunny stempelset van Mft stamps!


The base for this card is created from thick white cardstock which I cut into A2 size. I then created a front panel by diecutting a piece of white cardstock with the largest die from the Stitched Rectangles Stax Set from Mft stamps. I stamped the grass part with trees with a stamp from the stamp set Scene Builder. I  coloured the grass part using Copic Markers.

De basis van deze kaart is gesneden op A2 formaat van dikker wit cardstock. Voor de voorkant heb ik een panel gebruikt van wit cardstock die ik gestanst heb met de grootste framelits uit de Stitched Rectangles Stax set van Mft stamps. Ik heb het gras met de bomen gestempeld met een stempel uit de stempelset Scene Builder. Dit gedeelte heb ik ingekleurd met Copic Markers. 


I used the Mini Cloud stencil from Mft stamps to create the sky. I used three colours of ink to create layers of clouds, Tattered Rose, Shaded Lilac and Tumbled Glass Distress ink from Ranger. I then stamped the text Your Heart is One in a Million in the right upper corner, using the text from the stamp set Sweet Nothings.

Voor de lucht heb ik een stencil gebruikt, de Mini Cloud stencil van Mft stamps. Ik heb met een blending tool laagjes wolken aangebracht in drie kleuren inkt, Tattered Rose, Shaded Lilac en Tumbled Glass Distress inkt van Ranger. In de linkerhoek heb ik de tekst Your Heart is One in a Million gestempeld. Deze tekst komt uit de stempelset Sweet Nothings.


I then stamped and diecutted the cutest little bunnies ever and coloured them with Copic Markers. I added them, including a little butterfly from the stamp set, with dimensionals on to my card. A bit bright, but so much fun!

Ik heb vervolgens de leukste konijntjes ooit gestempeld, gestanst en ingekleurd met Copic Markers. Ik heb ze, inclusief een klein vlindertje uit de stempelset, met behulp van dimensionals aangebracht op mijn kaart. Super vrolijk en gekleurd!

Thank you so much for watching today, hope to see you next time! 

Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!https://www.facebook.com/StampinwithLizDesign/?ref=bookmarkshttps://www.youtube.com/channel/UC94CUqin1kXfhno_CpAZB_g?view_as=subscriber

vrijdag 19 juli 2019

Stampin with Liz Design: You Gnome Me Card!

Hi everyone! Do you have that too sometimes, that you totally fall in love with a stamp set? I actually don't like garden gnomes at all, but the set You Gnome Me from Mft stamps just speaks to me! I love these little guys!

Hoi allemaal! Hebben jullie dat ook, dat je soms helemaal verliefd op een stempelset kunt zijn? Ik heb eigenlijk een hekel aan de tuinkabouters die je wel eens bij mensen in grote getallen ziet staan in de tuin, niet voor mij, maar de set You Gnome Me van Mft stamps, trekt mij toch echt wel aan! Erg leuk, deze schattige kereltjes!


I choose for a long, small card size today. Not a standard size for sure, but I do love how you can lay out your stamped images on this size! I took a group photo today of these cute little guys, lol, in front of, next to and behind each other. For this technique you have to use masking paper, otherwise you will stamp right over and through your other images.

Ik heb vandaag gekozen voor een langwerpige kaart. Geen standaard maat, maar zo leuk om je stempelafbeeldingen over te verdelen! Ik heb de grappige mannetjes vandaag op de groepsfoto gezet, haha, voor, naast en achter elkaar. Hiervoor moet je met masking papier werken, zodat je stempels niet door elkaar heen lopen. 


This is actually a one layer card, so I stamped the gnomes first and then masked them to add a bottom and sky to my card using a blending tool and two colours of ink, Tumbled Glass and Antique Linen Distress Oxide ink from Ranger. Then when you remove the masking paper, your images will still be blank to colour next with Copic Markers. I added the text just above the cute fellows!

Deze kaart is geheel one layer. De kabouters zijn gestempeld en vervolgens afgedekt met masking papier om daarna een achtergrond te maken met inkt en een blending tool. Ik heb hiervoor de kleuren Tumbled Glass en Antique Linen Distress Oxide inkt van Ranger gebruikt. Wanneer je dan het masking papier verwijderd, houd je nog blanco afbeeldingen over die je dan in kunt kleuren met Copic Markers. In de bovenhoek heb ik vervolgens de tekst gestempeld.


Thank you so much for watching today, hope to see you next time! 

Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!

https://www.facebook.com/StampinwithLizDesign/?ref=bookmarkshttps://www.youtube.com/channel/UC94CUqin1kXfhno_CpAZB_g?view_as=subscriber

woensdag 17 juli 2019

Stampin with Liz Design: Seaside Girls!

Welcome dear Blog readers! Hope you are all doing well! Today I'd like to share the ultimate summer card with you! Created with the stamp set Seaside Girls from Hello Bluebird's last release! I'm just in love with this amazing stamp set, you can create such a beautiful beach scene, the sweet girls are just so cute, I couldn't resist!

Welkom lieve blog lezers! Vandaag deel ik graag de ultieme zomer kaart met jullie! Gemaakt met de nieuwe stempelset Seaside Girls uit de nieuwe release van Hello Bluebird! De stempels zijn hier in Nederland helaas nog niet makkelijk te verkrijgen, maar na het zien van deze set heb ik ze toch maar in de US besteld! Ik kon de set gewoon niet weerstaan, de schattige meisjes aan het strand zijn zo gaaf!


I used a base for this card from thick white cardstock. I blended the background to create a fun beach scene. I used a blending tool, masking tape to create a line between the sea and the sky and different colours of Ranger Distress ink. I used Antique Linen for the beach, Tumbled Glass for the sea and the sky, I added Mermaid Lagoon to the water to make it slightly darker and some Twisted Citron to add the sun at the skyline! To blend your paper, ink your blending tool up and go about applying ink to your paper in round movements.

Ik heb voor deze kaart een basis genomen in A2 formaat van dik wit cardstock. Ik heb de achtergrond geblend om een prachtige strand sfeer neer te zetten. Ik heb hiervoor een blending tool gebruikt, masking tape om de lijn tussen de zee en de lucht te maken en verschillende kleuren Distress inkt van Ranger. Ik heb Antique Linen gebruikt voor het strand, Tumbled Glass voor de zee en de lucht, met Mermaid Lagoon heb ik de zee een wat dieper blauwere kleur gegeven en Twisted Citron voor de zon net boven het water. Blenden gaat met wat oefening eenvoudig door je blending tool te beïnkten met inkt en vervolgens de inkt op je papier aan te brengen in ronde bewegingen. 


I stamped the text from the set in the upper middle and added the birds next to the text. I wanted to add the word summer, which I diecutted with an item from the new release as well, the Oliver Alpha Die alphabet. I love how these letters turned out! I used Sahara Sand cardstock from Stampin' Up fro this. I stamped and diecutted the fun images from the set, coloured them with Copic Markers and added them with dimensionals on to my card.

Ik heb de tekst in het midden boven gestempeld met de vogeltjes er naast. Ik wilde graag het woord summer toevoegen, welke ik heb gestanst met een ander nieuw artikel uit de release van juni, de Oliver Alpha Die alfabet. Vind de letters erg mooi geworden gestanst! Ik heb hiervoor Sahara Sand cardstock van Stampin' Up gebruikt. Ik heb dan de prachtige afbeeldingen van de set gestempeld, gestanst, gekleurd met Copic Markers en met dimensionals aangebracht op mijn kaart!


Our kids are already enjoying their summer break and I'm sure we will visit the beach soon. This card already takes me there! It was certainly worth ordering in the US (unfortunately we can't order the stamps at a local store)! I hope you will all enjoy your summer, or winter for my Australian friends!

Onze kinderen mogen inmiddels genieten van hun zomervakantie en zeker gaan we het strand nog bezoeken. Deze kaart brengt mij zeker alvast in de sfeer, was het bestellen in de US zeker waard! Hopelijk hebben jullie allemaal ook nog prachtige zomer plannen, geniet er van! 


Thank you so much for watching today, hope to see you next time! 

Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!


https://www.facebook.com/StampinwithLizDesign/?ref=bookmarkshttps://www.youtube.com/channel/UC94CUqin1kXfhno_CpAZB_g?view_as=subscriber

maandag 15 juli 2019

Stampin with Liz Design: Coaster Critters!

Hi everyone! Welcome to a new Stampin with Liz Design Blog Post! It's summer holiday for our children, but in the weeks before summer started for them, they had school trips to some amusement parks. So I thought it would be fun to use the stamp set Coaster Critters from Lawn Fawn! The girls sure liked this set!

Hoi allemaal! Welkom bij weer een nieuwe Stampin with Liz Design Blog Post! Inmiddels hebben de kinderen vakantie, maar voor de vakantie van start ging, waren er hier nog schoolreisjes naar pretparken. Het leek me dan ook leuk om de grappige stempsel Coaster Critters van Lawn Fawn eens te gebruiken! De meiden hier vinden hem in ieder geval erg geslaagd!


I choose to do a scalloped border for this card and placed a base card behind my front, so the borders would be still visible. I diecutted for this front panel a piece of white cardstock with the Stitched Rectangles Scalloped Edges Framelits from Mft stamps. I coloured this by using a blending tool, a stencil for the sky, the Mini Cloud Stencil from Mft and three colours ink, Tumbled Glass, Antique Linen and Twisted Citron Distress ink from Ranger.

Ik heb voor deze kaart gekozen voor een rand met scallops en daar een basis kaart achter geplakt, zodat de leuke geschubde zijkanten in beeld blijven. Ik heb een strook wit cardstock gestanst met een die van de Stitched Rectangles Scalloped Edges Framelits van Mft stamps. Ik heb deze vervolgens gekleurd met een Blending Tool, de Mini Cloud stencil van Mft stamps en drie kleuren inkt, Tumbled Glass Antique Linen en Twisted Citron Distress inkt van Ranger. 


I added some dots using Copic Markers to my background to give it a bit more structure. I then stamped the fun images from the set and diecutted them. I coloured them with Copic Markers and added them to my card using dimensionals. To finish this fun card, I added the text Enjoy the Ride on black cardstock using Versamark ink and embossing powder.

Ik heb wat stipjes aangebracht op mijn achtergrond met Copic Markers om die iets meer structuur te geven. Ik heb vervolgens de leuke afbeeldingen van de set gestempeld en gestanst en hierna ingekleurd met Copic Markers. Ik heb ze op mijn kaart aangebracht met behulp van dimensionals. Als laatste heb ik de tekst Enjoy the Ride gestempeld op zwart papier met Versamark inkt en hierna bestrooid met wit embossing poeder. 


Thank you so much for watching today, hope to see you next time! 

Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!


https://www.facebook.com/StampinwithLizDesign/?ref=bookmarkshttps://www.youtube.com/channel/UC94CUqin1kXfhno_CpAZB_g?view_as=subscriber

vrijdag 12 juli 2019

Stampin with Liz Design: Me and My Robot!

Hi everyone! Hope you all enjoyed my last Mama Elephant Card! Of course the Summer Splash stamp set wasn't the only set I ordered from the new release, I also ordered the set Me and My Robot! I don't have boys, but for some reason this set really speaks to me! And that is what crafting is about, isn't it? Creating with fun things!

Hoi allemaal! Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van het laatste kaart dat ik postte met een set van Mama Elephant! Natuurlijk was de Summer Splash stempelset niet de enige set die ik heb besteld uit de nieuwe release, ik heb ook de set Me and My Robot besteld! Ik heb zelf geen jongens, maar op de een of andere manier spreekt deze set mij heel erg aan! En dat is waarom het gaat met creatief bezig zijn toch? Knutselen met dingen die we leuk vinden!


I started this card by cutting a thick white piece of cardstock into A2 size. I then masked the sides with masking tape to create a border. I blended the inside of my created frame with colours of blue ink to create a outer space scene. I don't think robots live on mars, but I thought it would be fun, lol. I used Tumbled Glass, Mermaid Lagoon and Faded Jeans Distress ink from Ranger for the earth and Faded Jeans Distress ink and Blueberry Bushel ink from Stampin' Up for the sky part.

Ik ben deze kaart begonnen door een dik stuk white cardstock af te snijden op A2 formaat. Ik heb de zijkanten afgeschermd met masking tape om een rand wit over te laten. Ik heb vervolgens de binnenzijde van mijn gecreëerde frame ingekleurd met inkt en een blending tool om een space uiterlijk te creëren. Nou denk ik niet dat robots op Mars wonen, haha, maar ik dacht dat het wel een leuke achtergrond zou zijn. Ik heb de aarde gekleurd met Tumbled Glass, Mermaid Lagoon en Faded Jeans Distress inkt van Ranger en de lucht met Faded Jeans Distress inkt en Blueberry Bushel inkt van Stampin' Up. 


I then added the gorgeous text Wishing You on to my sky part. The stamp set Me and My Robot does have text, but I wanted something more filling, lol. I used Versamark ink and embossing powder for this. White for the Wishing You part, gold for the A Rock Star Kind of Day part. You can find this amazing text in the stamp set Whishing You from Mama Elephant. I then added some white spatters to my sky part. To finish this card, I stamped, diecutted and coloured the fun Robot from the set and added him with dimensionals on to my card!

Ik heb vervolgens de prachtige tekst Wishing You op mijn lucht gedeelte aangebracht. De stempelset Me and My Robot bevat zeker tekst, maar ik wilde graag iets groters, haha. Ik heb Versamark inkt en embossing poeder gebruikt. Wit voor het Wishing You gedeelte, goud voor het gedeelte A Rock Star Kind of Day. Deze tekst komt uit de stempelset Wishing You van Mama Elephant. Ik heb vervolgens wat witte ink spattertjes aangebracht op de lucht. Om de kaart af te maken hen ik vervolgens de leuke robot gestempeld, gestanst en gekleurd en met dimensionals op mijn kaart bevestigd! 


Thank you so much for watching today, hope to see you next time! 

Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!


https://www.facebook.com/StampinwithLizDesign/?ref=bookmarkshttps://www.youtube.com/channel/UC94CUqin1kXfhno_CpAZB_g?view_as=subscriber