maandag 30 december 2019

Stampin with Liz Design: Zippy Zebras Card!

Hi everyone! Welcome to a new Stampin with Liz Design Blog Post! Are you all enjoying some days off? We are, we are all enjoying our Christmas break, the kids are off school for two weeks, I so enjoy just being home together with the four of us. Sharing a fun stripey card today, lol, created with the Zippy Zebras stamp set from My Favorite Things!

Hoi allemaal! Welkom bij weer een nieuwe Stampin with Liz Design blog post! Genieten jullie ook van een paar vrije dagen? Wij wel, genieten van de kerstvakantie, heerlijk de kinderen twee weken niet naar school, ik geniet er wel van samen met zijn viertjes even niets! Vandaag deel ik een leuke kaart, vol met strepen, haha, gemaakt met de Zippy Zebras stempelset van My Favorite Things! 


In this fun new stamp set you'll find four different, cute zebras. You know me by now, lol, I wanted to use all of them on my card! So choosing a long, small card base will give you this opportunity! You can make your own matching envelopes if you'd want to for this card size, I just love using it!

In deze leuke nieuwe stempelset vind je vier verschillende, leuke zebra's. Je kent me vast inmiddels al wel, haha, ik wilde ze natuurlijk allemaal gebruiken op mijn kaart! Dus heb ik een lange, smalle kaart basis gebruikt. Hierdoor heb je de mogelijkheid meer stempelafbeeldingen naast elkaar te plaatsen. Je kunt er een eigengemaakte envelop bij doen als je wilt, ik vind dit formaat erg fijn! 


I kept the background for my card simple. I blended the sky and added a stripe of grass wchich I blended first, using dimensionals. Then I added the zebras from the stamp set,some butterflys, leaves and text. I just love the fun text don't you? You're the Stripes to My Zebra! To finish this cutie, I added some sequins in fun colours.

Ik heb de achtergrond van deze kaart vrij simpel gehouden. Ik heb de lucht geblend en een strook gras aangebracht, die ik eerst geblend heb, met dimensionals. Ik heb vervolgens de zebras uit de set aangebracht, een paar vlindertjes en tekst. Ik vind de tekst weer zo leuk, You're the Stripes to My Zebra! Ik heb vervolgens nog wat sequins aangebracht in leuke kleurtjes.


Thank you so much for watching today, hope to see you next time!


Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!
https://www.facebook.com/StampinwithLizDesign/?ref=bookmarkshttps://www.youtube.com/channel/UC94CUqin1kXfhno_CpAZB_g?view_as=subscriberzaterdag 28 december 2019

Stampin with Liz Design: Magical Friends Card!

Hi there friends! Welcome to a new Stampin with Liz Design blog post!  I hope you all enjoyed Christmas! We certainly did, we enjoyed spending time with our family! Today I'm sharing a fun card created with the Magical Friends stamp set from the december release from My Favorite Things!

Hoi allemaal! Welkom allemaal bij een nieuwe Stampin with Liz Design blog post! Ik hoop dat jullie allemaal fijne kerstdagen hebben gehad! Wij hebben zeker met familie samen genoten! Vandaag deel ik graag een leuke kaart gemaakt met de stempelset Magical Friends van de december release van My Favorite Things!


I created a nice blue area as a background for my card, imagining the little girl is telling a bedtime story at night to her brother and sister. As I love movies with dragons, knights and horses, lol, this set is just so appealing to my own imagination I guess.

Ik heb een mooi blauwe strook als achtergrond voor mijn kaart gecreëerd, waarbij ik denk aan het meisje dat voor het slapen gaan een verhaaltje aan het vertellen is aan haar broer en zusje. Ik houd wel van een film met draken, ridders en paarden, haha, dus deze set past daar zeker wel bij!


I love colouring my images with Copic Markers and seeing them come to live with each layer of colour that you apply! I added them after stamping, colouring and diecutting to my card using dimensionals. I added the text 'I'm imagining I'm with you right now' underneath to finish this cute imaginative tale!

Ik vind het altijd geweldig om mijn afbeeldingen in te kleuren met Copic Markers en ze laag voor laag tot leven te zien komen! Ik heb ze op mijn kaart aangebracht met dimensionals na het stempelen, kleuren en stansen. Ik heb de tekst 'I'm imagining I'm with you right now' onder de afbeeldingen geplaatst om dit leuke fantasie verhaaltje af te maken! 


Thank you so much for watching today, hope to see you next time!


Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!


https://www.facebook.com/StampinwithLizDesign/?ref=bookmarkshttps://www.youtube.com/channel/UC94CUqin1kXfhno_CpAZB_g?view_as=subscriber

dinsdag 24 december 2019

Stampin with Liz Design: Skating Party Card!

Hi there fellow crafters! Welcome to a new Stampin with Liz Design Blog Post! Today I'm sharing some winter fun, created with the Skating Party stamp set from Hello Bluebird Stamps! 

Hoi allemaal! Welkom bij weer een nieuwe Stampin with Liz Design Blog Post! Vandaag deel ik een leuke winterkaart, gemaakt met de stempelset Skating Party van Hello Bluebird stamps! 


Next to a white Christmas is ice skating the only advantage for me at winter, lol. I used to love iceskating, unfortunately there aren't many ice days in the Neterlands in winter time, so it has been a long while. Not even sure I can still skate, lol, so I'm enjoying skating today just on my card!

Naast een witte kerst is schaatsen wat mij betreft het enige positieve aan de winter, haha. Ik mocht vroeger graag schaatsen, maar het is toch wel een heel aantal jaar geleden dat ik geschaatst heb, geen idee of ik het überhaupt nog zou kunnen, haha, dus dan maar genieten van schaatsen op mijn kaart! 


I created a soft background for these skating cuties, using the Skating Pond Scene Die from Hello Bluebird. This amazing die is a total background package, you just need to add some colour!  I added the fun critters after stamping, colouring and diecutting them with dimensionals!

Ik heb een zachte achtergrond voor de leuke schaatsende diertjes gemaakt met de Skating Pond Scene Die van Hello Bluebird. Met deze geweldige Die maak je in één keer een hele achtergrond, je hoeft alleen nog maar kleur aan te brengen! Ik heb de leuke diertjes met dimensionals op mijn kaart aangebracht nadat ik ze gestempeld, gekleurd en gestanst heb!


Thank you so much for watching today, hope to see you next time! Merry Christmas everyone!!


Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer! Fijne kerstdagen allemaal!!
https://www.facebook.com/StampinwithLizDesign/?ref=bookmarkshttps://www.youtube.com/channel/UC94CUqin1kXfhno_CpAZB_g?view_as=subscriber

zondag 22 december 2019

Stampin with Liz Design: Panda Pals Card!

Hi there! Are you in for some more panda fun? I guess panda's appeal to a lot of us, they look so nice with their black eares, all though I'm guessing they are certainly not that cudly as they look, lol. But they are sure fun for your imagination! These cuties are from the new stamp set Panda Pals from My Favorite Things!

Hoi daar! Zijn jullie klaar voor nog meer panda pret? Ik denk dat we allemaal wel iets hebben met panda's, ze zien er zo schattig uit met hun zwarte oortjes, al verwacht ik niet dat ze in het echt zo knuffelig zijn als ze er uit zien, haha. Maar leuk zijn ze zeker om naar te kijken! Deze leukjes komen uit de nieuwe stempelset Panda Pals van My Favorite Things! 


I actually kept this card very simple, these cuties are so much fun, they don't need much to shine! I blended a fun, but simple background and just added my images and some bling! You can find the tekst 'Where have you been hiding' and the sun behind the cloud in the stamp set as well.

Ik heb deze kaart eigenlijk heel simpel gehouden, de panda's hebben dan ook niet veel nodig, ze zijn al zo leuk! Ik heb een leuke, maar simpele achtergrond geblend en alleen nog maar de stempelafbeeldingen en een beetje bling toegevoegd. De tekst 'Where have you been hiding en de zon achter het wolkje kun je ook vinden in deze stempelset. 


Can't wait to see all your creations with this amazing set! Well, mybe you are all in Christmas mode right now and not creating that much, lol. Love these days, we like to spend it with family and take some time off, so you can still find me in my craft room around christmas time. Enjoy everyone!

Ik kan niet wachten om jullie creaties met deze leuke set te zien! Nou ja, misschien zijn jullie op dit moment even iets minder creatief rond kerst, haha. Ik houd van deze dagen, die we graag door brengen met familie en genieten van onze vrije tijd, dus je vind mij rond kerst zeker nog in mijn knutsel kamertje! Geniet allemaal!


Thank you so much for watching today, hope to see you next time!
Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!


https://www.facebook.com/StampinwithLizDesign/?ref=bookmarkshttps://www.youtube.com/channel/UC94CUqin1kXfhno_CpAZB_g?view_as=subscriber